Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hanedreef 13 te Kruisland

Op 27 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor  de verbouw van een woning, gelegen aan de Hanedreef 13, 4756 BK te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004463.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.