Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hanedreef 14 te Kruisland

Op 12 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het gebruik van tijdelijke woonunits, gelegen aan de Hanedreef 14., 4756 BK te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005037.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.