Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hanedreef 14 te Kruisland

Op 14 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van tijdelijke woonunits, gelegen aan de Hanedreef 14. 4756 BK te Kruisland.  

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004318. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.