Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hanedreef 4 te Kruisland

Op 3 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het vervangen van een kozijn in voorgevel, gelegen aan de Hanedreef 4, 4756 BK te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003375.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.