Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Havendijk ong. te Steenbergen

Op 16 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van 8 woningen op het perceel gelegen aan de Havendijk ong., 4651 WZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001020.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.