Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Havenweg 63 te Dinteloord

Op 18 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ en ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een garage op het erf van het woonhuis op het perceel gelegen aan de Havenweg 63, 4671 BT te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001311.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.