Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Havenweg 67 te Dinteloord

Op 7 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘verandering inrichting (milieu)’ ontvangen voor het wijzigen van de interne logistiek op het perceel gelegen aan de Havenweg 67, 4671 RM te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001612.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.