Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Havenweg 67 te Dinteloord

Op 13 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘milieu (revisie)’ ontvangen voor het oprichten van een loods voor de opslag van diverse agrarische producten op het perceel gelegen aan de Havenweg 67, 4671 RM te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001005.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.