gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Heensche polder te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heensche polder te Kruisland

Op 2 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’,  ontvangen voor het realiseren van een verharding van een pad gelegen aan de Heensche Polder, kadastraal bekend onder sectie B nummer 862 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004408.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.