Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 35 te De Heen

Op 31 oktober 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een kap op een garage, gelegen aan de Heensedijk 35, 4681 BA te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004863.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.