Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heerlijckheid ong. Plan Beltmolen te Nieuw-Vossemeer

Op 28 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’  ontvangen voor de bouw van 17 eengezinswoningen,  gelegen aan de Heerlijckheid ong. plan Beltmolen, kadastraal bekend onder sectie B nummer 3392 te Nieuw-Vossemeer.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003322.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.