Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heerlsestraat 1 te Kruisland

Op 17 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de aanleg van gewasbeschermende voorzieningen gelegen aan de Heerlesestraat 1, 4756 ST te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000210.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.