Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Helenahoeve ong. te  De Heen

Op 25 maart 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en uitrit aanleggen of veranderen’ontvangen voor de bouw van een woning, gelegen aan de Helenahoeve ong., kadastraal bekend onder sectie C nummer 761 te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18001529.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.