Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Het Schrooike 19 te Nieuw-Vossemeer

Op 4 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde woning., gelegen aan het  Schrooike 19, 4681 CE te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900070.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.