Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hof van Engelbrecht te Kruisland

Op 17 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, activiteit ‘weg aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van 6 woningen, gelegen Hof van Engelbrecht te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003422.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.