Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hof van Steenbergen 15 te Steenbergen

Op 6 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel gelegen aan het Hof van Steenbergen 15, 4651 CD te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001602.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.