Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoge Bogerd 6 te Steenbergen

Op 22 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verbreden van de inrit op het perceel gelegen aan de Hoge Bogerd 6, 4651 XV te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001345.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.