Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hogendijk 32 te Nieuw-Vossemeer

Op 16 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit bouwen’ ontvangen voor het voor plaatsen van een damwand bij nieuwbouwfase Beltmolen, gelegen aan de Hogendijk 32. 4681 RM te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005123.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.