Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hogendijk ong. Beltmolen fase 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 8 november 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het voor plaatsen van een optionele dakkapel bij nieuwbouwfase Beltmolen, gelegen aan de Hogendijk ong., kadastraal bekend onder sectie B nummer 3392 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005007.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.