Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Holderbergsestraat 4 te Kruisland

Op 31 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de aanleg van gevelkozijnen en dakramen bij een woning gelegen aan de Holderbergsestraat 4, 4756 TG te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004773.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.