gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 10 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 10 te Steenbergen

Op 28 oktober 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het isoleren van een woning gelegen aan de Hoogstraat 10, 4651 XA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004743.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.