Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 13 te Steenbergen

Op 11 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de aanvraag om te stallen en bouwen aan een carnavalswagen, gelegen aan de Hoogstraat 13, 4651 XA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003343.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.