Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 27 te Steenbergen

]Op 4 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het bouwen van een poort en hekwerk, gelegen aan de Hoogstraat 27, 4651 XA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000510.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.