Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 27 te Steenbergen

Op 15 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het aanleggen van een siertuin, gelegen aan de Hoogstraat 27. 4651 XA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005091.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.