Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 40 te Steenbergen

Op 1 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de sloop en nieuwbouw van een woning, gelegen aan de Hoogstraat 40, 4651 XA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002331.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.