Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 4 te Steenbergen

Op 6 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, ontvangen voor het aanleggen van een in- en uitrit gelegen aan de Hoogstraat 4, 4651 XD Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004857.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.