Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Irisstraat ong. te Steenbergen

Op 30 april 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteiten  ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de aanvraag van vervaninging dierenverblijf, gelegen aan de Irisstraat ong., kadastraal bekend onder sectie A nummer 5614 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002280.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.