Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning J. Frisolaan 2 te Dinteloord

Op 22 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor de kap van een boom gelegen aan de  Johan Frisolaan 2, 4671 GG Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004662.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.