Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning J.L. Brooijmansdreef 4 te Steenbergen

Op 9 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een reclamebord  aan de J.L. Brooijmansdreef 4, 4651 HA te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000890.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.