Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Jan de Preestraat 21 te Steenbergen

Op 22 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel gelegen aan de Jan de Preestraat 21, 4652 AS te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001045.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.