Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 26b te Steenbergen

Op 13 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een zolderverdieping, gelegen aan de Kaaistraat 26b, 4651 BN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001305.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.