Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 29 te Steenbergen

Op 3 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het wijzigen van een gevel, gelegen aan de Kaaistraat 29, 4651 BL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900040.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.