Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 29 te Steenbergen

Op 8 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het realiseren van een bovenwoning, gelegen aan de Kaaistraat 29, 4651 BL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003915.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.