Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 2 te Steenbergen

Op 28 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’, ontvangen voor de kap van een kastanjeboom, gelegen aan de Kaaistraat 2, 4651 BN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005215.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.