gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 46 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 46 te Steenbergen

Op 9 augustus 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ , ‘reclame plaatsen’ en ‘alarminstallatie plaatsen’ ontvangen voor het verbouwen van het bestaande pand  op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 46, 4651 BP te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003759.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.