gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 46 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 46 te Steenbergen

Op 13 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het wijzigen van de gevel op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 46, 4651 BP te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001259.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.