Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 69 te Steenbergen

Op 13 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘slopen’ ontvangen voor wijzigen van de voorgevel van het pand  op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 69, 4651 BM te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003344.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.