Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kade 18 te Dinteloord

Op 22 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de vervanging van een tuinhuis gelegen aan de  Kade 18, 4671 RG te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000279.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.