Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning kade 3 te Dinteloord

Op 18 december 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ‘waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het herinrichten van de haven, gelegen aan de Kade 3, 4671 RG te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005443.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.