Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kade 7 te Steenbergen

Op 17 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de verbouwing van een pand gelegen aan de Kade 7, 4651 BS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000215.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.