Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kade ong. te Dinteloord (buiten behandeling)

Op 18 december 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘bouwen’ voor het herinrichten van de haven(centrum), gelegen aan de Kade ong., kadastraal bekend onder sectie F nummer 2459 SX te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005443 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.