Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 44 te Steenbergen

Op 9 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’,  ontvangen voor het realiseren van een woning, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 44, 4651 XE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003301.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.