gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 54 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 54 te Steenbergen

Op 14 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik” ontvangen voor het verbouwen van het gemeenschapshuis De Vaert, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 54, 4651 XE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002882.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.