Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 59 te Steenbergen

Op 30 december 2019 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het voor het aanpassen van een erfafscheiding, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 59, 4651 XC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900007.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.