Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 59 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 30 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het aanpassen van een erfafscheiding, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 59, 4651 XC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900007. De aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.