Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 91-93 te Steenbergen

Op 21 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Brandveilig gebruik’ ontvangen voor exploitatie kelder in het gebouw Stella Maris, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 91-93, 4651 XD te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003720.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.