Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 91-93 te Steenbergen

Op 21 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ontwikkeling’ ontvangen voor exploitatie kelder in het gebouw Stella Maris, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 91-93, 4651 XD te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003719.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.