Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 91  te Steenbergen

Op 21 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het legaliseren openstelling voor derden voor gebruik van nog aan te leggen bowlingbaan, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 91, 4651 XD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001382.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.