gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen

Op 7 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘reclame’,  ontvangen voor het plaatsen van een reclamezuil gelegen aan de  Kapelaan Kockstraat 91, 4651 XD Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004847.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.