Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen

Op 27 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’, ontvangen moeten een aantal bomen worden gekapt voor het herinrichten van het plein gelegen aan de Kapelaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 2699 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000384.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.