Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen

Op 31 oktober 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor kappen van 15 beuken, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 2699 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004862.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.