Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen

Op 17 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van de brug, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 2793 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002454.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.