Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen

Op 12 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw van 11 woningen, gelegen aan de Kapelaaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5836 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003366.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.